Partners van Thuisafgehaald

Landelijke financiële samenwerkingspartners

Stichting DOEN ondersteunt Thuisafgehaald met een financiële bijdrage. Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN: ‘Via Thuisafgehaald.nl halen buurtgenoten bij elkaar maaltijden af en komen zo (weer) met elkaar in contact en leren elkaar beter kennen. Hierdoor voelen mensen zich meer thuis en voelen zij zich prettiger en veiliger in hun buurt. Daarnaast draagt Thuisafgehaald ook bij aan het tegengaan van voedselverspilling en het stimuleren van goede voeding. Dit vindt Stichting DOEN belangrijk en daarom ondersteunen we dit initiatief van uit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.


Kansfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Kansfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Kansfonds wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. Meer informatie is te vinden op de website www.kansfonds.nl. 

FNO Zorg voor Kansen ondersteunt Thuisafgehaald met een financiële bijdrage vanuit hun programma Meer Veerkracht Langer Thuis. In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten zij zich in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Meer informatie over de verschillende programma’s vind je op www.fnozorgvoorkansen.nl

Gemeenten en lokale financiers voor Thuisafgeaald

Voor het vergroten van de impact van Thuisafgehaald op lokaal niveau werken we samen met verschillende gemeenten en lokale fondsen: 

 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Utrecht, Dienst Werk en Inkomen
 • Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o. voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
 • Fonds 1818 voor Den Haag, Leiden en Oegstgeest, Zoetermeer, Delft 

Heeft u interesse om ook actief aan de slag te gaan met Thuisafgehaald in uw gemeente?
Lees hier meer. Sinds september 2016 is Thuisafgehaald partner van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is gezondheid'.

Samen met Gemeente Woerden, Welzijn Divers en Radius Welzijn ondertekenden we op 14 september een pledge waarin we beloven te werken aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Nederland.

Overige samenwerkingspartners


Insyde - Webdesignbureau uit Delft met online vakmanschap sinds 1999. Insyde ontwikkelt en optimaliseert vanaf het begin af aan de online tools van Thuisafgehaald. En dat doen ze met veel aandacht en expertise. Een van onze belangrijkstee partners! Voor een indruk van ander werk van Insyde, zie www.insyde.nl 

Grasp ondersteunt Thuisafgehaald rond juridische issues als privacy en algemene voorwaarden. De slogan van Grasp is Techsavy lawyers, minding your business. En zo kennen wij ze ook! Grasp houdt van techniek en innovatie en denkt graag mee met onze organisatie en businessmodel. Tegelijk bewaken ze deskundig de juridische kant van Thuisafgehaald. Een betrokken, flexibel en daadkrachtig bureau. Meer info via www.grasp.nl 

Voor de vormgeving van ons materiaal zijn verschillende partners betrokken:

 • Angelina Baker: Grafische vormgeving, http://www.angelinabaker.com/  (Ontwerp van het promotiemateriaal Thuisafgehaald)
 • Marnet Schoemaker: Grafische vormgeving/dtp,  www.zonophetwater.nl (Ontwerp Thuisafgehaald cadeaubon en kaart)
 • Nathalie Soetens: Grafische vormgeving, www.designmix.nl (Ontwerp Thuisafgehaald deurstickers)